.:: BAJNET - Interaktywna Animacja Przestrzeni ::.
 
Twój adres IP to: 172.28.126.1
Nasze strony Strony sympatyczne Nasze podwórko

Trudno zdefiniować pojęcie podstawowe, jakim jest przestrzeń. Wszystko co dzieje się wokół nas, wszelkiego rodzaju zdarzenia mają miejsce w przestrzeni. Przestrzeń to obszar lub tło w którym odbywa się jakieś zdarzenie, lub coś egzystuje, przestrzeń zatem jest jakością ogólną. Animacja przestrzeni pozwala nam na wyznaczenie granic tej przestrzeni, odkrywamy ją właśnie wtedy kiedy granice się przekracza, czyli przestrzeń jest również jakością elastyczną. Siedząc przed monitorem, mamy dostęp do tej przestrzeni, między nami a komputerem ta granica jest
skończona, ale po otwarciu przeglądarki, właśnie ją przekraczamy. Interaktywnie możemy
sami wyszukiwać, podejmować i inicjować wartościowe przedsięwzięcia w dziedzinie
kultury, nauki, techniki, możemy promować własne pomysły i własne talenty, poprzez uczestnictwo w konkursach i przeglądach twórczości i przedsiębiorczości, możemy
rozwijać i propagować własne inicjatywy, własne działania i postawy sprzyjające
dobru społecznemu poprzez interaktywne uczestnictwo w koncertach,
wernisażach, konferencjach, seminariach i szkoleniach. Animując dalej
w naszej przestrzeni wytwarzamy atmosferę zaufania i szacunku do
własnych wartości, upowszechniamy je jako wartości społeczne,
wspierając tym wszystkich tych, którzy podejmują podobne
działania.
Taka to jest ta nasza Interaktywna Animacja Przestrzeni.

Dołączysz..?